Výsledek zápisu pro školní rok 2024/2025

Registrační číslo

001/24/25 – dítě přijato

002/24/25 – žádost zrušena

003/24/25 – dítě přijato

004/24/25 – dítě přijato