Keramika

Výuka práce s keramickou hlínou a následné glazování výrobků.

Jóga

Netradiční cvičení jógy – využití pohádkových příběhů.

Rozvoj řeči

Nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby.

Individuální příprava předškoláků

Nácvik matematických představ, rozvoj slovní zásoby, …

Aerobik

Základy aerobiku a tancování.

Angličtina

od ledna 2018 – poslech výslovnosti, základy cizího jazyka