Zobcová flétna

Výuka základů hry na zobcovou flétnu pro děti od 4 let. Nácvik správného...

Keramika

Výuka práce s keramickou hlínou a následné glazování výrobků.

Jóga

Netradiční cvičení jógy – využití pohádkových příběhů.

Rozvoj řeči

Nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby.

Individuální příprava předškoláků

Nácvik matematických představ, rozvoj slovní zásoby, …

Angličtina

poslech výslovnosti, základy cizího jazyka