Bc. Hana Šimonovská

Ředitelka MŠ Zichovec

Vzdělání:

 • UJAK Praha – obor – Speciální pedagogika - vychovatelství

Kurzy a semináře:

 • Řízení a vedení MŠ
 • Vyhláška o spisové službě a novela archivního zákona v podmínkách školství
 • Metody práce s dětmi s PAS
 • Rozvoj sociálních dovedností u dětí a dospělých s Aspergerovým syndromem a autismem
 • Předškoláci ve škole – školní zralost a připravenost
 • Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v MŠ
 • Profesní rozvoj učitelů MŠ – Malí šikulové
 • Profesní rozvoj učitelů MŠ – Malí objevitelé
 • Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku I. a II.
 • Kompetence pracovníků škol při podezření na syndrom CAN
 • Dítě s poruchou autistického spektra v MŠ
 • Připravenost pro školu, metody práce s předškolními dětmi před, během a po zápisu
 • Screening symptomatiky poruch autistického spektra
 • Pedagogická diagnostika a IVP předškoláka s odkladem školní docházky
 • Jazyk a řeč – Správná řeč – předpoklad úspěšného školáka
 • Podpora inkluzivního přístupu v MŠ
 • Logopedická praxe ve školství
 • Rozvoj matematických představ v předškolním věku
 • Matematické představy – Metoda Hejného v mateřských školách
 • Komunikace a práce v týmu
 • Proces komunikace a překážky ve vedení dialogu
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Kurz První pomoci

Ivana Sáblová

Pedagog předškolní výchovy

Vzdělání:

 • VOŠ pedagogická škola v Mostě – obor – Předškolní pedagogika

Kurzy a semináře:

 • Hlasová příprava pro učitele
 • Pochvaly a tresty v MŠ

Jana Rajnyšová

Příprava svačin, pomoc pedagogům

Jana Rajnyšová zajišťuje přípravu svačin, dovoz obědů, úklid MŠ a v případě potřeby pomáhá pedagogům.