Mateřská škola byla otevřena 1. 9. 2017 a jejími zřizovateli jsou manželé Ing. Jana Husáková a Ing. Ivan Husák.

Mateřská škola je soukromá, zapsaná v rejstříku škol.

Jedná se o jednotřídní mateřskou školu pro děti od 3 let do ukončení předškolní docházky s kapacitou 20 dětí. Přijímány jsou také děti od 2,5 roku.

Název školy: Mateřská škola Zichovec
Adresa školy: Zichovec 53, 273 74
Telefon: +420 723 340 624, +420 602 460 331
Provozní doba: 6.30 – 16.30 hodin

IČO: 061 04 002
Ředitel: Bc. Hana Šimonovská
Zřizovatel: 1. Zichovecká
Zahájení činnosti: 1. 9. 2017
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: 20 dětí

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí dítěte
Potvrzení od lékaře pro MŠ Zichovec
Seznam věcí potřebných do MŠ
Desatero pro rodiče předškoláků
Školní řád
Školní vzdělávací plán
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání