Naše mateřská škola se nachází v krásném prostředí středočeské obce Zichovec.

Provoz mateřské školy byl zahájen 1. 9. 2017 a jejími zřizovateli jsou manželé Ing. Jana Husáková a Ing. Ivan Husák. MŠ Zichovec je soukromé předškolní zařízení zapsané v rejstříku škol. Jedná se o jednotřídní MŠ s kapacitou 20 dětí pro děti od 3 let do ukončení předškolní docházky. Přijímány jsou také děti od 2 let.

„Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost prokázat, že něco umí.“

Mateřská škola se nachází v krásném prostředí obce Zichovec, v budově, která prošla celkovou rekonstrukcí z původního obecního úřadu Zichovec.

V přízemí se nachází místnost se stoly a židlemi, která je využívána k pracovním činnostem, ale i jako jídelna, místnost, kde probíhá výuka a zároveň slouží jako herna, dále šatna, sociální zařízení a sklad s výtvarným materiálem.

V 1. patře je učebna keramiky vybavená keramickou pecí, sklad prádla a ložnice pro odpočinek dětí.
Celkově jsou prostory celé mateřské školy pohodlné a prostorné.

Škola je vybavena novým moderním nábytkem, hračkami, hrami, didaktickými pomůckami, dětskými knihami, výtvarným materiálem a v herně interaktivní tabulí a pianem.

Součástí školy je zahrada vybavena altánem, pískovištěm a dřevěnými hracími prvky. K většímu vyžití slouží nové dětské hřiště v přímé blízkosti školy, vycházky do lesa, pohybové a míčové hry na velkém hřišti.

Mateřská škola je svou velikostí, počtem dětí, jejich věkovým složením a místními podmínkami pro výchovu a vzdělávání charakterizována jako škola rodinného typu zaměřená na sociální učení, podporu zdraví a estetického cítění.