Naše mateřská škola se nachází v krásném prostředí středočeské obce Zichovec.

Provoz mateřské školy byl zahájen 1. 9. 2017 a jejími zřizovateli jsou manželé Ing. Jana Husáková a Ing. Ivan Husák. MŠ Zichovec je soukromé předškolní zařízení zapsané v rejstříku škol. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu pro děti od 3 let do ukončení předškolní docházky s kapacitou 20 dětí. Bereme i děti od 2,5 let. Od ledna 2021 je navýšena kapacita na 23 dětí.

„Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost prokázat, že něco umí.“

Mateřská škola se nachází v krásném prostředí obce Zichovec, v budově, která prošla celkovou rekonstrukcí z původního obecního úřadu Zichovec.

V přízemí se nachází místnost se stoly a židlemi, která je využívána k pracovním činnostem, ale i jako jídelna, místnost, kde probíhá výuka a zároveň slouží jako herna, dále šatna, sociální zařízení a sklad s výtvarným materiálem.

V 1. patře je učebna keramiky vybavená keramickou pecí, sklad prádla a ložnice pro odpočinek dětí.
Celkově jsou prostory celé mateřské školy pohodlné a prostorné.

Škola je vybavena novým moderním nábytkem, hračkami, hrami, didaktickými pomůckami, dětskými knihami, výtvarným materiálem a v herně interaktivní tabulí a pianem.

Součástí školy je zahrada vybavena altánem, pískovištěm a dřevěnými hracími prvky. K většímu vyžití slouží nové dětské hřiště v přímé blízkosti školy, vycházky do lesa, pohybové a míčové hry na velkém hřišti.

Mateřská škola je svou velikostí, počtem dětí, jejich věkovým složením a místními podmínkami pro výchovu a vzdělávání charakterizována jako škola rodinného typu zaměřená na sociální učení, podporu zdraví a estetického cítění.