• Stravování

Svačiny připravujeme přímo v MŠ, obědy dovážíme ze ZŠ Panenský Týnec. 

Jídla podávaná v MŠ Zichovec podléhají zákonné normě o spotřebním koši.

Cena:

Dopolední svačina                       7,- Kč

Oběd                                            34,- Kč

Odpolední svačina                      7,- Kč

Po celý den pitný režim. V kelímcích ve stojanu jsou kelímky s vodou, ke svačinám a k obědu je možnost volby: voda, čaj, mléko, kakao, bílá káva, sirup

Stravování je třeba hlásit den předem do 10.00 hodin.

Platba za stravné je vždy do 20. v měsíci zpětně za skutečně odebrané jídlo v určitém měsíci.

Pokud dítě nepřijde do MŠ a má nahlášeno stravování, mají rodiče možnost si svačiny a oběd vyzvednout v době od 12.15 do 12.30 hodin. Jedná se pouze o první den nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Polévka a hlavní jídlo bude předáno do vlastních donesených nádob.

Při omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutno nahlásit, zda bude zájem o přípravu jídla k vyzvednutí.

  • Školné

Školné 2000,- Kč za měsíc, platba vždy do 20. v měsíci předem na další měsíc.

Bankovní spojení

číslo účtu: 115-4529200297/0100

(Při platbě uvádějte prosím do poznámky jméno dítěte.)