Výsledky zápisu do MŠ Zichovec pro školní rok 2023/2024 :

001                      dítě přijato

002                      dítě přijato do jiné MŠ 

003                      dítě přijato

004                      dítě přijato

005                      dítě přijato

006                      dítě přijato

007                      dítě přijato