Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

Registrační číslo:

001  …………  přijato

002  …………  přijato

003  …………  přijato