Tři králové

Nejdřív jsme si s dětmi pověděli, jak že to vlastně tenkrát bylo a pak si každé dítko vyrobilo svoji korunu. Nakonec jsme se vydali jako královský průvod po vesnici.