Práce s keramikou

V rámci školky si mohou děti vyzkoušet i práci s hlínou a vyrobit si výrobek ( vždy na určité téma ), který si následně i naglazurují a odnesou domu. Vyrábí jak předškoláci, tak i ti nejmenší.