Pokus – příprava líhně pro listonohy

Děti milují pokusy. Tak jsme si jeden takový udělali i v naší školce.