Nový školní rok !

Školní rok 2018/19 začíná 3. 9. 2018 – provozní doba bude po celý školní rok od 6.30 hod. do 16.30 hod.

 • Prosíme rodiče nových dětí, aby při nástupu dodali chybějící dokumenty k přijetí. Věnujte prosím také pozornost seznamu věcí, které by děti měly mít … zde.

 • Třídní schůzka  – 12.9.2018 od 15.00 hodin  – účast alespoň jednoho z rodičů je nutná (netýká se rodičů, jejichž děti nastoupí do MŠ až od 1.1.2019).  Program tř.schůzky:
  • seznámení se školním řádem,
  • zájem o divadelní představení,
  • zájem o výuku AJ – pro děti od 3 let,
  • keramika atd.

 • Prosíme o zajištění platby školného na září 2018 do konce srpna 2018.


 • Stravování první školní den: prosíme rodiče, kteří požadují stravování na pondělí 3.9. (dop. svačina, oběd, odp. svačina) o informaci emailem nebo sms. Zbývající dny prvního týdne si dopíšete dle svých potřeb.

Nově nastupujícím dětem objednáme dopolední svačinu a domluvíme se ohledně dalších dnů osobně.