DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: Zápis na nový školní rok
Více informací

Nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby.

Cíl: vstup do základní školy bez logopedických vad dítěte