DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Více informací

Nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby.

Cíl: vstup do základní školy bez logopedických vad dítěte