Nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby.

Cíl: vstup do základní školy bez logopedických vad dítěte