DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Více informací

Netradiční cvičení jógy – využití pohádkových příběhů.

Cíl: nácvik správného dýchání a správného držení těla, rozvoj slovní zásoby.