Nácvik matematických představ, rozvoj slovní zásoby, sociální připravenost, nácvik logického myšlení a uvažování, nácvik správného úchopu tužky, nácvik grafomotoriky.

Cíl: připravit předškoláka ke zdárnému vstupu do základní školy.