Základy aerobiku a tancování.

Cíl: rozvoj hrubé motoriky, rytmizace, sladění pohybu s hudbou