Celé Česko čte dětem

Mateřské školy mohou – a také by měly – domácí čtení doplňovat. Dětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Více informací Výzkumy dokazují, že čtenáři – lidé, kteří hodně a rádi čtou – dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři“ a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
– Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
– Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
– Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.
Děti, které nemají cvik v užívání jazyka a uvažování, děti zbavené představivosti, kterou vytlačuje televize, budou mít potíže od počátku školní docházky i v pozdějším životě. Emocionální a intelektuální propast mezi dětmi, kterým rodiče a pedagogové často čtou, a dětmi, jimž taková stimulace chybí, se v průběhu dětství prohlubuje. Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.
Americký propagátor čtení pro děti Jim Trelease zase napsal: „Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje – doma, na trhu, u soudu, u volebních uren. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu. Toto je velmi nebezpečný aspekt demokracie.“ A my se této velké civilizační hrozbě sami a dobrovolně vystavujeme.
Kampaň Celé Česko čte dětem je adresována především rodičům. Řada rodičů má však problém najít volný čas nebo nemá motivaci dětem číst. Část z nich se mylně domnívá, že se dítě může naučit jazyk z televize nebo internetu. Je potřeba přesvědčovat rodiče o tom, že je důležité, aby si s dětmi co nejčastěji povídali, aby se zapojili do jejich výchovy a četli jim doma. Současně by však měla děti podporovat v jejich jazykovém a duševním vývoji škola – i ona by jim měla umožňovat každodenní kontakt s knihou – vlastní čtení i předčítání učitele.
Každodenní četba žákům pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší přípravou „půdy k tomu, aby mohla přijmout zrno a posléze vydat bohatou úrodu“. Je to nejlepší způsob, jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, povzbuzovat je k učení, zlepšovat jejich soustředěnost. Důležité jsou také prokazatelné změny v chování dětí, kterým učitelé denně čtou: zklidnění, zlepšení konstruktivního myšlení a sociálních kompetencí, zájem o spolupráci, větší úcta k učiteli a přátelštější atmosféra ve třídě.
Jak realizovat kampaň Celé Česko čte dětem ve vaší škole?
Zaregistrujte se prostřednictvím našeho Registračního formuláře a my vás zařadíme do seznamu všech instuticí, které se do celostátní kampaně na podporu emočního zdraví dětí zapojily. Způsobů, jak se do kampaně aktivně zapojit je bezpočet. Inspiraci lze najít v sekci Naše aktivity.
MŮŽETE:
– Pořádat akce pro rodiče a děti, kde bude čtení a soutěže s cenami pro malé. Číst mohou rodiče, prarodiče, paní učitelka, pan ředitel, herec z vašeho divadla, pan starosta, atd., můžete do čtení vtáhnout i starší děti ze škol či sourozence… Důležité je, aby celá akce byla zajímavá a veselá. Přečtěte si Dobré rady jak připravit čtení pro děti (níže v příloze). Můžou to být akce periodické, např. jednou do měsíce. Čtení by nemělo být příliš dlouhé. Tipy na kvalitní dětské knihy najdete v našich Zlatých titulech. Podívejte se také na rubriku Recenze knih. Účelem je přesvědčit rodiče, aby svým ratolestem věnovali tak MÁLO A ZÁROVEŇ TAK MNOHO. Krátkou zprávu o Vaší akci a pár fotografií prosím vložte ZDE. Prezentujete tím naši kampaň a také činnost vaší organizace.
– Zapojit děti, které docházejí do knihovny do našich soutěží v rubrice Pro děti, jako je např. čtenářská soutěž Kniho-rej.
– Zapojit se do celostátní akce Týden čtení dětem v ČR, která probíhá každoročně od 1. do 7. 6. Fotografie z jednotlivých ročníků najdete v naší galerii.
– Aktivně se zapojit do našich projektů, podporujících šíření myšlenky o důležitosti předčítání.
– Stát se dobrovolníkem v konkrétních projektech, či v rámci organizace, přípravy, realizace či jakékoliv pomoci pro Celé Česko čte dětem®.
Pokud se zapojíte do kampaně Celé Česko čte dětem®, prosíme Vás o umístění aktivního loga Celé Česko čte dětem® na vašich webových stránkách.
Všem školám, školkám, knihovnám, mateřským centrům, či jednotlivcům… nabízíme uvítací balíček podpůrných a propagačních materiálů zdarma, pouze za poštovné 120 Kč. Pokud máte o něj zájem, zaškrtněte prosím tuto možnost v Registračním formuláři.Obsah uvítacího balíčku se mění podle stavu našich zásob (vždy se ale snažíme, abyste nebyli ošizeni :)). Uvítací balíček obdržíte zpravidla do 2 týdnů, v hektickém období (začátek školního roku, před Vánoci a před Týdnem čtení dětem) do 3 týdnů. Systém neodesílá potvrzovací e-maily, zkontrolujte si proto prosím, zda jste opravdu zaškrtli políčko „Mám zájem o uvítací balíček“, a že ve formuláři nahoře se objevilo potvrzovací hlášení o zaregistrování instituce. Děkujeme.