Výuka základů hry na zobcovou flétnu pro děti od 4 let. Nácvik správného držení a postoje, správné foukání a péče o flétnu.

CÍL: rozvíjet hudební cítění, získat základy pro další hudební rozvoj a upevňovat správné dýchání